Implant dentystyczny to mała śruba wykonana z tytanu, która jest chirurgicznie osadzana bezpośrednio w kości szczęki. Implant zastępuje utracony ząb lub korzeń i może stanowić podstawę dla korony lub innych konstrukcji protetycznych, takich jak mosty lub protezy.

Po wszczepieniu następuje trwający od 3 do 6 miesięcy proces gojenia określany jako osseointegracja, podczas którego kość ściśle obrasta implant, dzięki czemu zostaje on solidnie zakotwiczony.

Po 3-6 miesiącach gojenia może rozpocząć się praca protetyczna. Łącznik protetyczny jest przykręcony do implantu, a na nim umieszczana jest korona, most lub proteza. Efekt jest bardzo funkcjonalny, długotrwały i wysoce estetyczny.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Twoje pytanie